De Methode
De werkwijze die wordt toegepast tijdens de Bio1000 is afgeleid van de Belgische G1000 methode. Op 11 november 2011 kwam in Brussel voor het eerst een grote groep willekeurig gekozen inwoners bij elkaar voor een burgertop met de naam G1000. De directe aanleiding hiervoor was de Belgische crisis. Een oproep van een onafhankelijke groep denkers heeft geleid tot een nieuwe dynamiek om burgers te betrekken bij de vernieuwing van de bestaande vorm van democratie. In het filmpje hiernaast wordt de methode in 1 minuut uitgelegd.

“De tijd van de grote roergangers die vanuit een ivoren toren bepalen welke kant het op moet is voorbij. We gaan gezamenlijk bouwen aan de toekomst, via verbinding, lokale structuren en draagvlak: samen bedenken en samen dóen!”

Hoe het werkt
Natuurlijk zag het er tijdens de Bio1000 iets anders uit, maar het principe was hetzelfde: 1000 mensen denken met elkaar na over de toekomst. Deze dialoog vindt plaats aan honderd dialoogtafels, van elk tien personen. Aan elke tafel zaten bij voorkeur drie consumenten, drie boeren, één afgevaardigde vanuit de handel en verwerking, één winkelier of horeca- ondernemer en één iemand uit de groep overheid (landelijk/provinciaal/gemeentelijk), onderzoekers, banken en Ngo’s. Daarnaast werd elke tafel begeleid door een secretaris.

In deze groepjes gingen de deelnemers aan de hand van vragen drie keer de dialoog aan. Uit deze gesprekken kwamen trefwoorden voort op basis van een gedeelde visie en een gezamenlijk doel. Vanuit deze trefwoorden bepaalden de deelnemers met elkaar de 10 thema’s, die ’s middags werden uitgewerkt tot concrete plannen.

En dan?
De belangrijkste vraag ’s middags was: Wat ga jij zelf doen? Verschillende deelnemers namen de uitdaging aan om aan de slag te gaan met één van de thema’s. Harm van Dijk, begeleider van de Bio1000: “De Bio1000 doet zijn werk, want de mensen doen het zelf. De mensen zijn zelf eigenaar van de uitkomsten van de dag. Niks wordt opgelegd. Voor de belangrijkste thema’s faciliteren we het vervolg door middel van na-trajecten. De energie die vrijkomt tijdens de dag wordt uiteraard ook omgezet in individuele acties.”

Na-trajecten
In de na-trajecten worden in 3 bijeenkomsten een projectplan verder uitgewerkt. Hiervoor wordt een format aangeboden, een zogenaamd Plan van Aanpak. Van Dijk: “We helpen de groep om het oorspronkelijke enthousiasme over de inhoud te behouden. Je zult zien dat het hechte groepen worden, zij zijn de cultuurbewakers die het mandaat van de Bio1000 krijgen.”

Weten hoe het nu met het na-traject gaat? Lees meer over de Themagroepen.