De 10 gekozen voorstellen
De voorstellen die uit de Bio1000 naar voren kwamen, zijn:

  • Iedereen krijgt gedurende zijn hele leven educatie over voeding;
  • Kritisch wereldburgerschap: Handel lokaal voor een globale, sociale, economische en ecologische duurzaamheid;
  • Overheid zou meer sturend moeten zijn in┬ábiologisch. (bv. landbouwgrond als groene belegging beschikbaar gemaakt, chemievrij voedsel is belastingvrij). Overheid spreek je uit..!;
  • Vergelijkende True pricing tussen biologisch en gangbaar;
  • De vervuiler Betaalt, BTW op biologische producten lager dan op gangbare producten;
  • Elk product qua milieubelasting labelen;
  • Geef biologische voeding een eigen gezicht, weg met geen anoniem voedsel;
  • Een echt duurzame samenleving door bio-passie┬ávan producenten en consumenten te stimuleren;
  • De biologische keten verdiepen en de extra inspanningen belonen en dit transparant communiceren;
  • Ketenverkorting echte milieukosten in de prijs verwerken en meer creativiteit in de informatievoorziening.

De voorstellen die op dit moment verder uitgewerkt worden, vindt u hier.